Giới thiệu

Giới thiệu

Trung tâm Đào tạo kỹ thuật Haui- Foxconn được thành lập tháng 2 năm 2008 trên cơ sở liên kết giữa trường ĐHCN Hà Nội với Tập Đoàn KHKT Hồng Hải (Đài Loan). Trung tâm đã đào tạo 02 khoá học chính quy với trên 700 học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp và các khoá đào tạo ngắn hạn chất lượng cao.... Xem tiếp