Ngành nghề đào tạo

Ngành Nghề Đào Tạo

Ngành Nghề Đào Tạo

- Đào tạo chuyên ngành khuôn mẫu các lớp cán bộ nguồn, lớp thạc sĩ Đài Loan cho tập đoàn Hồng Hải.

- Đào tạo thực hành, thí nghiệm các chuyên ngành Phay CNC, Cắt dây,Xung điện, Phay vạn năng, Mài phẳng cho sinh viên ĐH, CĐ khoa cơ khí trường ĐHCN Hà nội.

- Đào tạo các lớp ngắn hạn về khuôn mẫu.