Thông tin chung

Giới thiệu chung

Trung tâm Đào tạo kỹ thuật Haui- Foxconn được thành lập tháng 2 năm 2008 trên cơ sở liên kết giữa trường ĐHCN Hà Nội với Tập Đoàn KHKT Hồng Hải (Đài Loan). Trung tâm đã đào tạo 02 khoá học chính quy với trên 700 học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp và các khoá đào tạo ngắn hạn chất lượng cao.

Chức năng, nhiệm vụ

- Thực hiện nhiệm vụ đào tạo các trình độ chuyên ngành chế tạo khuôn mẫu: Phay CNC, Cắt dây, Xung điện, Phay vạn năng, Mài phẳng…

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào đào tạo kết hợp với sản xuất chuyên ngành chế tạo khuôn mẫu.

- Tiếp nhận trang thiết bị và chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia Đài Loan, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao theo chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và tập đoàn Hồng Hải.

- Tổ chức đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu của học sinh, sinh viên, trong và ngoài trường, đào tạo theo địa chỉ đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp; bồi dưỡng, sát hạch tay nghề, thi nâng bậc thợ...

Thành tích đạt được

- Trung tâm tích cực tham gia nghiên cứu khoa học có những sáng cải tiến và các bài báo khoa học được áp dụng vào quá trình giảng dậy và sản xuất, là một trung tâm liên kết với doanh nghiệp nên thường xuyên đào tạo các lớp cán bộ nguồn, các lớp thạc sĩ Đài loan về ngành chế tạo khuôn mẫu cho tập đoàn, là trung tâm có uy tín tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia nghành cắt gọt kim loại trên máy CNC.

- Hoạt động phong trào: Tích cưc tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao nhiều năm liền đoạt cúp vô địch giải bóng đá CBGV- HSSV của trường.

Hướng phát triển

- Trở thành Trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao cung cấp cho thị trường lao động trong và ngoài nước.

- Xây dựng thành Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia chuyên ngành cắt gọt kim loại.