Lịch học thực hành cơ khí tại trung tâm ĐTKT HaUI- Foxconn từ ngày 21/1 đến 27/1/2019.

tải về tại đây

  • Thứ Sáu, 16:36 18/01/2019

Tags: