Tin tiêu điểm

Thông báo tổ chức tuyển sinh lớp chuyên ban Foxconn khóa 3 (Theo chương trình hợp tác đào tạo kỹ sư chuyên ban giữa trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Tập đoàn KHKT Hồng Hải)

Thứ Bảy, 09:41 31/03/2018

Thông báo tổ chức chương trình Hội thảo cơ hội việc làm của Tập đoàn KHKT Hồng Hải (Foxconn) - Cán bộ nguồn 2018

Thứ Tư, 09:47 14/03/2018

Thông báo tuyển sinh ngắn hạn

Thứ Sáu, 11:16 17/02/2017

Các bài đã đăng

Lịch học thực hành gia công tia lửa điện tại trung tâm Hồng Hải tuần 32 từ 25/3 đến 31/3/2019

Thứ Bảy, 13:14 23/03/2019

Lịch học thực hành cơ khí tại trung tâm ĐTKT HaUI- Foxconn từ ngày 21/1 đến 27/1/2019.

Thứ Sáu, 16:36 18/01/2019

Lịch học thực hành phay tuần 17( từ 10- 16/12/2018) lớp CĐ CTM- K19

Thứ Bảy, 16:13 08/12/2018

Lịch học thực hành phay hệ cao đẳng k19 tuần 16(từ 3/12 - 8/12/2018)

Thứ Bảy, 15:59 01/12/2018

Lịch học thực hành thí nghiệm CNC tại trung tâm Hồng hải năm học 2018- 2019.

Thứ Tư, 14:58 10/10/2018

Lịch học thực hành tại trung tâm tuần 21.

Thứ Bảy, 10:24 06/01/2018

Lịch học thực hành khoa cơ khí tại trung tâm hồng hải năm 2017-2018.

Thứ Tư, 09:14 20/12/2017

Thông báo tuyển sinh ngắn hạn

Thứ Sáu, 11:16 17/02/2017

Ngành nghề đào tạo

Thứ Sáu, 11:07 17/02/2017

Video giới thiệu