Ngành nghề đào tạo

- Đào tạo cập nhật công nghệ chế tạo khuôn mẫu.

- Đào tạo nghề cơ bản cho học sinh, sinh viên các hệ.

- Đào tạo ngắn hạn và tổ chức sát hạch tay nghề.

  • Thứ Sáu, 11:07 17/02/2017

Tags: