Thông báo tuyển sinh ngắn hạn

Để đáp ứng nhu cầu cập nhật và nâng cao kỹ năng thực hành của HSSV ngành Cơ khí chế tạo máy trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đặc biệt là ngành chế tạo khuôn mẫu, Trung tâm đào tạo HaUI - Foxconn liên tục tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn cho HSSV như sau:

Đối tượng đào tạo: HSSV khoa Cơ khí, Trung tâm Việt Nhật, Trung tâm thực hành cơ khí, khoa Công nghệ ô tô...

Chi tiết thông báo tải về tại đây

  • Thứ Sáu, 11:16 17/02/2017

Tags: